GRANIT-SPED s.r.o.

ústřední vytápění * vodoinstalace * plyn * solární kolektory

Firma GRANIT-SPED s.r.o., Lažany 26, 539 73 Skuteč byla založena na podzim roku 1995.

Jak napovídá název firma se od začátku zabývá přepravou a prodejem kamene a písku.

Později svoji činnost rozšířila i o práci stavebními mechanizmy. V současnosti disponujeme zhruba 30 ti stroji –od malého BOBCATU přes nakladače , válce až po velké pásové bagry.

Zlomový rok byl rok 2001, kdy firma rozšířila činnost o dodávku a montáž vodoinstalace, kanalizace, ústředního topení a rozvodu plynu. Významnou součástí činnosti jsou opravy a servis plynových spotřebičů.

Více o jednotlivých činnostech najdete v jednotlivých sekcích.

Jaromír Hron
Jednatel společnosti

Aktuality

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

GRANIT-SPED s.r.o., Lažany 26, 53973 Skuteč, IČO: 64788997 gsped@gsped.cz, 777185208, www.gsped.cz dále jen "Správce". Vážení klienti, abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat Vše osobní údaj. K tomu sděluji: *Správcem osobních údajů podle Nařízení /EU/ 2016/679 /GDPR/ je Správce. *Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodů vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací. * Zpracovávám Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, objednané zboží a službu a jejich cenu. * Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby. * Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení /EU/ 2016/679 /GDPR/. * Abych Vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám Vaše jméno a příjmení, e- mailovou a poštovní adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat. * Vaše osobní údaje poskytneme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. * Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování. *Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smysli GDPR. * Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám. * Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR. V Lažanech 25.5.2018 Jaromír Hron -jednatel společnosti, Správce

26.5.2018

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM * KOTLÍKOVÁ DOTACE

Naše firma splňuje podmínky §18 zákona č. 179/2006 Sb. ve znění zákona č. 53/2015 Sb. a je v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM a KOTLÍKOVÁ DOTACE 2016. Nabízíme výměnu starého kotle v rámci kotlíkové dotace na "klíč", tedy i vyřízení žádosti na dotaci.

26.11.2015
© 2007 DialogNet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena